Nguyên lý hoạt động hệ thống báo cháy địa chỉ

1. Nguyên lý hoạt động của Tủ trung tâm
     Trung tâm báo cháy địa chỉ có nhiệm vụ cấp nguồn nuôi cho các thiết bị trên loop, đồng thời quản lý, điều khiển các thiết bị trên loop bằng giao thức ( Ngôn ngữ máy được mã hóa bằng số nhị phân), dây loop vừa là dây tín hiệu vừa là dây cấp nguồn cho thiết bị.
    Tủ trung tâm điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống bao gồm các thiết bị như Đầu báo, chuông còi, Modul, khi muốn biết trạng thái của thiết bị nào trên loop, Tủ trung tâm gửi lệnh trên loop, Lệnh bao gồm mã lệnh và mã địa chỉ của thiết bị, hình 1- mô tả cấu trúc 1 lệnh, khi đó tất cả các thiết bị trên loop đều nhận được tín hiệu này, nhưng chỉ có 1 thiết bị có địa chỉ phù hợp với lệnh do Trung tâm gửi đến trả lời, bằng cách đó Tủ trung tâm biết được cụ thể tình trạng của từng thiết bị như nồng độ khói, mức nhiệt độ, (thường các hệ thống báo cháy địa chỉ chia ra 7 mức khác nhau như: Thấp, bình thường, tiền báo cháy, báo cháy,… khi đó ta biết được đầu báo nào đã bị bụi bẩn độ nhạy kém để tiến hành bảo dưỡng hoặc thay thế), Ngoài ra Tủ trung tâm có thể điều chỉnh ngưỡng báo cháy cho các đầu báo cho phù hợp với môi trường (Drift), điều này giúp tăng độ nhạy và giảm báo giả.

2. Nguyên Lý hoạt động của các thiết bị
    Các thiết bị địa chỉ (đầu báo, chuông, còi,.. ) ngoài bộ phận cảm biến giống như của hệ báo cháy thường còn có thêm bộ phận số hóa, mã hóa và giải mã tín hiệu giúp chúng hiểu được các lệnh do Tủ trung tâm gửi đến và ngược lại, tức là nó có thể nói chuyện với      Tủ trung tâm với một số câu đã được thống nhất trước gọi là giao thức (Protocol) ví dụ như:
- Tủ trung tâm hỏi: Thiết bị số 1 báo cáo nồng độ khói
- Thiết bị số 1 trả lời: 5%  Tủ trung tâm đưa ra cảnh báo cháy ở khu vực đầu báo số 1.
- Tủ trung tâm hỏi: Thiết bị số 2 báo cáo tình trạng
- Thiết bị số 2: không trả lời  Tủ trung tâm đưa ra cảnh báo thiết bị số 2 đã bị hỏng hoặc rời khỏi loop     
     Mỗi thiết bị chỉ nhận lệnh từ Tủ trung tâm và phản hồi về Tủ trung tâm, các thiết bị không thông tin với nhau, nên việc tháo bớt 1 hay nhiều thiết bị các thiết bị còn lại vẫn hoạt động bình thường.    
     Các thiết bị đều được gắn trên 1 cặp dây loop, mỗi thiết bị được đặt một địa chỉ riêng (có 1 số định danh không trung nhau). Các thiết bị luôn ở trạng thái thường trực, nhưng không tự tiện truyền tín hiệu về Tủ trung tâm, chỉ khi nào Tủ trung tâm gửi lệnh đến thiết bị nào thì thiết bị đó đó mới gửi phản hồi về Tủ trung tâm, bằng cách này hệ thống sẽ tránh được xung đột tín hiệu trên loop.
     Ở trạng thái bình thường Tủ trung tâm căn cứ vào bảng địa chỉ (lưu trong bộ nhớ của Tủ trung tâm), để lần lượt gửi lệnh khảo sát (pool) đến từng thiết bị, để ghi nhận tình trạng của từng thiết bị như Có tồn tại hay không, mức tín hiệu là báo nhiêu…, Khi gặp 1 thiết bị có mức tín hiệu lớn hơn mức bình thường gần ngưỡng báo cháy, Tủ trung tâm ngừng việc khảo sát theo tuần tự mà tập chung vào theo dõi liên tục (analog) thiết bị này nhằm phát hiện cháy kịp thời.
     Sau khi khảo sát xong các thiết bị trên loop Tủ trung tâm hiện lên báo cáo trên màn hình, căn cứ vào báo cáo này ta có thể biết tình trạng của hệ thống Norman là toàn bộ thiết bị bình thường, hay danh sách các thiết bị ( địa chỉ) không có hồi đáp có thể do hỏng hoặc được tháo ra…
     Nếu có thiết bị ở trạng thái báo cháy được báo về Tủ trung tâm, Tủ trung tâm căn cứ vào lập trình trên Tủ để ra quyết định báo động ngay hay phải chờ thêm tín hiều báo cháy từ đầu báo thứ 2 (nhằm giảm báo giả), việc kích hoạt Chuông còi nào cũng được lập trình trên Tủ.
    Trên đây là khái quát nguyên lý hoạt động của hệ thống báo cháy địa chỉ, hi vọng có thể giúp ích cho các bạn trong việc lắp đặt, vận hành hệ thống đặc biệt trong việc khắc phục các sự cố như: Tủ trung tâm báo lỗi không nhận được thiết bị nào đó trên Loop, Tủ Trung tâm báo lỗi trùng địa chỉ, Tủ trung tâm phản ứng chậm khi đầu báo hay nút ấn được kích hoạt…


                                                                          

 

Hình 1- Cấu trúc 1 lệnh trong hệ thống báo cháy tự động
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Lên đầu trang