Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Chủ đầu tư của dự án  là một công ty liên doanh có tên Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam(25,1% vốn), Công ty Dầu hỏa Kuwait Quốc tế (KPI) (35,1%), Công ty Idemitsu Kosan (IKC) 35,1% và Công ty Hóa chất Mitsui (MCI) 4,7%.
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:
Lên đầu trang