Hệ thống báo cháy

  • grid
  • list
Hệ thống báo cháy
Hệ thống báo cháy, hệ thống báo cháy tự động là hệ thống gồm tập hợp các thiết bị có nhiệm vụ phát hiện và báo động khi có cháy xảy ra. Việc phát hiện ra các tín hiệu cháy có thể được thực hiện tự động bởi các thiết bị hoặc bởi con người, và nhất thiết phải hoạt động liên tục trong 24/24 giờ.

Sản phẩm Hệ thống báo cháy

Thông tin đang chờ cập nhật

Lên đầu trang