Hệ thống chữa cháy

  • grid
  • list
Hệ thống chữa cháy
Phòng cháy hơn chữa cháy, tuy nhiên nếu không may xảy ra hỏa hoạn thì việc phát hiện càng sớm càng dễ dàng dập tắt và thiệt hại càng được giảm thiểu, tùy theo diễn tiến của đám cháy mà sử dụng các phương tiện chữa cháy phù hợp, nếu đám cháy được phát hiện sớm chỉ cần sử dụng Bình bột ABC hay Bình chữa cháy dạng ném Firesave đã có thể khống chế được, khi đó thiệt hại không đáng kể, nhưng nếu không được phát hiện kịp thời đám cháy đã búng phát dữ dội phải dùng đến các hệ thống như Spinkler, Họng nước vách tường…khi đó thiệt hại sẽ là rất lớn.
Ngoài các trang bị chữa cháy bắt buộc theo quy định, hiện nay xuất hiện nhiều phương tiện, chất chữa cháy Công nghệ mới hiệu quả chữa cháy cao, dễ sử dụng và giá thành hạ như Bình chữa cháy dạng ném.

Sản phẩm Hệ thống chữa cháy

Trang 1    8 Sản phẩm

Lên đầu trang