Đầu báo nhiệt gia tăng HD1081 Hi-Max, made in Korea

Đầu báo nhiệt gia tăng HD1081 Hi-Max, made in Korea

• Mã SP: SP0168

• Nhóm sản phẩm: Báo cháy dạng kênh giá rẻ

• Hãng sản xuất: Hãng Hi-Max

• Chuyên dùng: Hệ thống Báo cháy

• Tình trạng: Đang nhập về

Mời liên hệ

Tùy chọn có sẵn:

Số lượng:
Đầu báo nhiệt gia tăng HD1081 Hi-Max, made in Korea
Đầu báo nhiệt gia tăng HD1081 Hi-Max, made in Korea